Rubge Gramophonе

Call for price

В интерес на истината не намерих нищо за тази компания. Собственика знаеше, че е на дядо му и нищо повече.
Произведен е след 1926г. В добро техническо състояние и добър звук.

Описание

В интерес на истината не намерих нищо за тази компания. Собственика знаеше, че е на дядо му и нищо повече.
Произведен е след 1926г. В добро техническо състояние и добър звук.