Винила никога не умира. Макар само на 78 оборота, няма нужда от електричество. И това са тези антики, които могат да направят дома ви една приятна среда за романтика и място, където отминалите спомени оживяват отново.

През 1861 г. немският физик и изобретател Йохан Филип Райс демонстрирал устройство, с което можело да се предават музикални тонове и реч с проводници. Апаратът имал оригинална конструкция на микрофон, захранващ източник и устройство за възпроизвеждане на звука. Рaйс нарекъл устройството телефон.

Радиото е едно от основните средства за масова информация, служещо за разпространение на говор и музика. Ние го свързваме с електронно устройство, което използваме за получаването на говор и музика. Всъщност, радиоапарата преобразува енергията на радиовълните в електрическо напрежение и след усилване и детектиране, радиоприемника я преобразува в звукове.

Нашите услуги са едни от най-търсените в мултимедийното пространство. Вижте какво предлагаме на страницата ни „Услуги„.


 

МАЛКО ГРИЖИ: ВНИМАНИЕ – всички грамофони работят само с плочи за 78 оборота /намират се в антикварните магазини, при нас, в интернет и, за най-сигурно търсете произведени до 1950г/.   Повече за поддръжката


най-горе